Kapat×

 1.1 Bu web sitesini (Kısaca "SİTE" olarak anılacaktır) kullanmak için lütfen aşağıda yazılı koşulları okuyunuz. Bu SİTE`de sunulan hizmetlerden yararlananlar veya herhangi bir şekilde SİTE`ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi aşağıdaki kullanım koşullarını kabul etmiş sayılmaktadır. 

1.2 Bu SİTE`de sunulan hizmetler FK Reklam Dijital Reklamcılık Ercan SARI (bundan böyle kısaca "susluaynalar.com" olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve SİTE`nin yasal sahibi susluaynalar.com olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi susluaynalar.com`a aittir. 

 1.3 İşbu kullanım koşullarını susluaynalar.com gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak SİTE`de yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

 1.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve SİTE`ye erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, susluaynalar.com tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

 1.5 susluaynalar.com, bu SİTE'de yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

 2. Tanımlar 

 2.1 SİTE: susluaynalar.com tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir. 

 2.2 ÜYE: susluaynalar.com`dan ürün alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz dolduran her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır. 18 yaşından gün almış bireyler, gerçek kimlik bilgileri ile SİTE`deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisi SİTE`deki ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilir.

 2.3 KULLANICI: susluaynalar.com web sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

2.4 LİNK: SİTE üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden SİTE`ye, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

2.5 İÇERİK: SİTE`de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat, vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

 2.6 WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: SİTE vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle susluaynalar.com arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

 2.7 KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, SİTE`nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir. 

3. Hizmetlerin Kapsamı 

 

3.1 susluaynalar.com`un, SİTE üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle Tüketici Hukuku mevzuatında tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. 

 3.2 susluaynalar.com`un, SİTE üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamak üzere; susluaynalar.com`a ait www.susluaynalar.com adresinde satışa sunulan ürünlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, sözleşmenin satıcıya yüklediği taahhüt edilen sürede malın müşteriye kargo firması tarafından susluaynalar.com adına ayıpsız olarak teslimidir. 

3.3 susluaynalar.com, SİTE üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE`de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 

 3.4 SİTE bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların susluaynalar.com tarafından belirlenecek ve SİTE`nin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. susluaynalar.com, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri SİTE`de yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. 

 

4. Genel Hükümler 

 4.1 SİTE üzerinden, susluaynalar.com`un kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI`lara ve ÜYE`lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında susluaynalar.com`un herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI`ların ve ÜYE`lerin kendi sorumluluğundadır. 

susluaynalar.com bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, susluaynalar.com`un uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir. 

4.2 susluaynalar.com, SİTE`de mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, SİTE üzerindeki bilgiler fiili değişikliklerin gerisinde kalabilir. SİTE muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler SİTE`ye verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile SİTE`de yer alan durumu arasında farklılık olabilir. SİTE`de yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve baskimo.com`un SİTE`de mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti verilmemekte ve taahhütte bulunulmamaktadır. 

 4.3 KULLANICI ve ÜYE, SİTE`deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE`nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş - çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI`nın ve ÜYE`nin sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI ve ÜYE`nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan susluaynalar.com sorumlu değildir. 

Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI`nın ve ÜYE`nin veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan susluaynalar.com sorumlu değildir.